Záhlaví

Školení

Školení jeřábníků a vazačů a jiná školení obsluhy zdvihacích zařízení provádíme na základě dlouholetých zkušeností v oblasti zdvihacích zařízení a jeřábové dopravy, vzdělávání pracovníků a platné legislativy. Efektivní školení jeřábníků a vazačů či jiná školení v oboru zdvihacích zařízení přináší zaměstnancům užitečné a praktické informace pro bezpečnost provozu na rozdíl od školení, která jsou vedená pouze za účelem co nejlevněji získaného průkazu.

NEPODCEŇUJTE PROFESNÍ PŘÍPRAVU SVÝCH PRACOVNÍKŮ!
POUZE KVALITNĚ VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI DOKÁŽÍ PRACOVAT OPRAVDU EFEKTIVNĚ!

Prevencí rizik při provozu předejdete neočekávaným situacím.

ŠKOLENÍ
JEŘÁBNÍKŮ
ŠKOLENÍ
VAZAČŮ
ŠKOLENÍ V RÁMCI SBP ŠKOLENÍ OBSLUHY PLOŠIN JINÁ ŠKOLENÍ OBSLUH ZZ
Školení jeřábníků Školení vazačů Školení v rámci Systému bezpečné práce Školení obsluhovatelů pracovních plošin Jiná a další školení obsluh zdvihacích zařízení


Pro zkvalitnění učební tématiky a přiblížení problematiky používáme projektor a program PowerPoint.

Ukázka školení
Při školení klademe důraz především na:
 • Zásady práce se ZZ
 • Bezpečnostní požadavky
 • Prohlídku pracovního místa
 • Všeobecné povinnosti školeného
 • Zahájení provozu
 • Provoz a poruchy
 • Zakázané manipulace
 • Ochranná pásma
 • Ukončení provozu
 • Návody výrobců k obsluze a údržbě
 • Praktickou přípravu

 • Školení jeřábníků a vazačů a další školení v oblasti zdvihacích zařízení probíhají v souladu se Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb. §101 a §103), zákonem č. 309/2006 Sb. §4, Nařízením Vlády ČR č. 378/2001 §4 a Nařízením Vlády ČR č. 176/2008 Sb. §1.

  Při on-line objednávce zde na webových stránkách obdrží účastníci nebo zaměstnavatel skripta ze školení vazačů ZDARMA.