Záhlaví

Další školení obsluh zdvihacích zařízení

Další školení ZZ

Pro provoz dalších nevyhrazených zdvihacích zařízení je nutné mít správně vyškolenou obsluhu. Tento požadavek vychází nejenom ze Zákoníku práce §103, odst.2, ale také z požadavků uvedených v manuálu od výrobce.

Provádíme školení obsluhy:


Červený heverAutomobilový zvedákPojízdný heverZvedák


Obsluhovat tyto zařízení mohou pouze oprávnění obsluhovatelé.
Oprávněné osoby jsou osoby k obsluze vyškolené a prakticky zaučené.
Obsluhovatel je oprávněn obsluhovat pouze ty typy zvedáků, pro něž byl vyškolen a zaučen.

V manuálech výrobců musí být vypsány všechny požadavky pro provoz těchto zařízení, včetně stanovení termínů zkoušek a jmenování kompetentních osob atd.

Listina pro vyplnění požadovaných opracovaných hodin pod dozoremListina pro vyplnění pověřených kompetitivních osob a termínů zkoušek