Záhlaví

Nová legislativa pro VTZ od 1.7.2022

V legislativě se událo několik změn vztahující se k Vyhrazeným technickým zařízením. Zrušily se Vyhlášky č. 19/1979 Sb. a č. 50/1978 Sb. a nyní platí nová Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. až č. 194/2022. Nová legislativa také nově definuje rozdělení VTZ na VTZ I. třídy a VTZ II. třídy, kdy se jednotlivá zdvihadla liší nosnostmi. Při školení obsluh musí být nově sestavena komise, která obsahuje minimálně tři členy, z čehož přesedou musí být revizní technik.
Více o nové legislativě na webu www.forcrane.cz/zmena-legislativy-od-01-07-2022.