Záhlaví

Revize ostatních zdvihacích zařízení

Revize, revizní zkoušky a prohlídky ostatních zdvihacích zařízení

Revize, revizní zkoušky a prohlídky ostatních zdvihacích zařízení Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. musí být každé provozované zařízení vybaveno provozní dokumentací. Kontrola zařízení musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců pokud nestanoví průvodní dokumentace nebo další právní předpis jinak.

Toto nařízení vlády nám v paragrafu 3 stanovuje minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení:
„Pro účely tohoto nařízení se rozumí činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu.“

Zvedáky, hevery, vrátky a jiná nevyhrazená zdvihadla Mezi tato zařízení patří všechna ostatní nevyhrazená zdvihadla jako jsou: