Záhlaví

Školení vazačů

Základní a opakovací školení vazačů dle ČSN ISO 12480-1

Z kurzu základního školení vazačů si účastník odnese tyto znalosti:
V rámci teoretické části kurzu se zaměřujeme na praktické využití získaných znalostí na konkrétním pracovišti. Snažíme se plně využít znalostí Vašeho provozu a Systému bezpečné práce k minimalizování všech rizik.

NEPODCEŇUJTE PROFESNÍ PŘÍPRAVU SVÝCH PRACOVNÍKŮ.

Pro vazače je znalost používání všech vázacích prostředků zásadní.


Při školení vazačů klademe důraz na znalost legislativy v oblasti zdvihacích zařízení, stanovení odpovědností při práci s jeřábem a vázání, komunikaci mezi jeřábníkem a vazačem a odborný výklad školení vazačů prezentující samotné způsoby vázaní a vliv úhlů vázacích prostředků na jejich nosnost. Pro tuto část školení používáme moderní zobrazovací metody.

Ukázka ze školení v PowerpointuUkázka ze školení v Powerpointu

Nedílnou součástí školení jsou specifika používání uchopovacích prostředků jako jsou magnety, drapáky, traverzy atd. Záznamy o těchto školeních musí být uvedeny v oprávnění vazače.

Při on-line objednávce zde na webových stránkách obdrží účastníci nebo zaměstnavatel skripta ze školení vazačů ZDARMA.


Praktický zácvik vazače

Praktický zácvik je nejdůležitější a nejnáročnější částí přípravy pro získání oprávnění vazače. Je zaměřen na konkrétní pracoviště a používané prostředky k vázání, zavěšování a uchopování břemen. Doba zácviku musí být minimálně 3x delší než doba základního školení vazačů. Zácvik zahrnuje nejen ty úkony, které vedou k získaní dostatečných praktických dovedností, ale také seznámení s návody pro obsluhu a údržbu používaných prostředků.
O tomto zácviku musí být vystaveno potvrzení. Zajišťujeme i praktické zácviky vazačů!
Přezkoušení z praktických a teoretických znalostí a dovedností provádí revizní technik zdvihacích zařízení a probíhá formou testu a zápisu ze školení:

Ukázka oprávnění pro vazačeUkázka testu pro vazače

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:

Na základě úspěšného splnění výše uvedených požadavků je vystaveno oprávnění vazače a vazačský průkaz. Pro potřeby zaměstnavatele je vedena prezenční listina s osnovou školení.

Ukázka prezenční listinyUkázka vystaveného průkazu pro vazačeUkázka druhé části prezenční listiny