Záhlaví

Revize

Revize zdvihacího zařízení je základní povinnost zaměstnavatele dle zákona č. 309/2006 Sb. Jelikož bezpečnost práce je nejdůležitější aspekt každého zaměstnavatele, revize jeřábů a revize zdvihacího zařízení jsou prohlídky, jenž mohou předejít nehodám a úrazům.
Revize jeřábů a revize zdvihacího zařízení by měly být prováděny minimálně jednou ročně, pokud průvodní dokumentace nebo jiný právní předpis nestanovil jinak.

Pro naplnění legislativních požadavků provádíme prohlídky, inspekce, revizní zkoušky a revize zdvihacích zařízení:

Revize a revizní zkouška autojeřábů Revize a revizní zkouška nakládacích jeřábů – hydraulické ruky Revize a revizní zkouška mostových jeřábů Revizní zkouška a prohlídka pracovních plošin
Revizní zkouška autojeřábů Revize hydraulických ruk Revize mostových jeřábů Revize pracovních plošin
Revize ostatních zařízení Inspekce jeřábů a zdvihacích zařízení Revize a prohlídky vázacích prostředků Zvláštní posouzení jeřábu
Revize ostatních zdvihacích zařízení Inspekce zdvihacích zařízení Revize vázacích prostředků Zvláštní posouzení