Záhlaví

Školení jeřábníků

Základní a opakovací školení jeřábníků (dle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 9926-1)

Kurzy pro jeřábníky jsou rozděleny do několika jeřábových tříd dle složitosti ovládání:

TŘÍDA DRUH JEŘÁBU TŘÍDA DRUH JEŘÁBU
O Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem, ovládané ze země A Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem, ovládané z koše nebo kabiny
S Technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků, apod. AS Mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové
B Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem C Kolejové a železniční výložníkové jeřáby
D Mobilní jeřáby N Nakládací jeřáby
E Plovoucí jeřáby F Lanové jeřáby

Při školení jeřábníků třídy D a N klademe důraz na vymezení pravomocí a odpovědností při práci na stavbách, při spolupráci s jinými dodavateli a na využití Systému bezpečné práce v praxi.

Pro školení jeřábníků a vazačů velkých organizací používající mostové jeřáby a kladkostroje třídy O, A využíváme programu Powerpoint.
Další důležitou částí školení jeřábníků a vazačů jsou zakázané manipulace, mimořádné manipulace, práce při ztížených povětrnostních podmínkách, stanovení vzdáleností od elektrických vedení, řízení jeřábu dálkovým ovládáním, komunikace mezi jeřábníkem a vazačem pomocí sdělovací techniky, atd.

Ukázka školení v PowerpointuUkázka školení v Powerpointu


Praktický zácvik jeřábníků

Nejdůležitější částí přípravy budoucího jeřábníka je praktický zácvik na tom typu jeřábu, který bude obsluhovat. Typ jeřábu se zapisuje do jeřábnického průkazu na základě přezkoušení z praktických a teoretických dovedností.
O tomto zácviku musí být vystaveno potvrzení. Zajišťujeme i praktické zácviky jeřábníků!
Nezbytnou součástí kvalifikace jeřábníků je prokazatelné seznámení se Systémem bezpečné práce a s možnými riziky a provozními podmínkami na konkrétním pracovišti.

ISO 9926-1 stanovuje minimální požadavky na školení jeřábníků a vazačů pro získání základních znalostí a dovedností k ovládání jeřábu k nimž patří:


Přezkoušení z praktických a teoretických znalostí a dovedností provádí revizní technik zdvihacích zařízení a probíhá formou testu a zápisu ze školení.

Ukázka testu pro jeřábníkaUkázka oprávnění pro jeřábníka

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:Na základě úspěšného splnění výše uvedených požadavků je vystaveno oprávnění jeřábníka a jeřábnický průkaz. Pro potřeby zaměstnavatele je vedena prezenční listina s osnovou školení.

Ukázka žlutého průkazu Oprávnění jeřábníkaUkázka prezenční listiny se zaměřením na osnovu školeníUkázka prezenční listiny s kolonkami pro zájemce o školení