Záhlaví

Školení obsluhovatelů pracovních plošin

Školení obsluhovatelů pracovních plošin dle ČSN ISO 18893:2014 a navazující


Samotné pojízdné zdvihací pracovní plošiny jsou rozděleny do těchto tříd:

SKUPINA A Svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran SKUPINA B Svislý průmět těžiště zatížení může být mimo klopné hrany
Typ 1 Pojezd s plošinou je povolen jen v přepravní poloze Typ 1 Pojezd s plošinou je povolen jen v přepravní poloze
Typ 2 Pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku Typ 2 Pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku
Typ 3 Pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na plošině Typ 3 Pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na plošině

Školení obsluhovatelů nůžkových a kloubových plošin v programu Powerpoint připravujeme!

Jedna plošina v šesti různých polohách

Praktický zácvik obsluhovatele plošin

Nejdůležitější částí celé přípravy budoucího obsluhovatele pracovních plošin je praktický zácvik na tom typu plošiny, který bude obsluhovat. Třída plošiny se zapisuje do průkazu obsluhovatele plošin na základě přezkoušení z praktických a teoretických znalostí.
O tomto zácviku musí být vystaveno potvrzení. Zajišťujeme i praktické zácviky obsluhovatelů pracovních plošin!
Přezkoušení z praktických a teoretických znalostí a dovedností provádí revizní technik zdvihacích zařízení a probíhá formou testu a zápisu ze školení.

Ukázka osvědčení pro obsluhu pracovní plošinyUkázka testu pro obsluhu pracovní plošiny

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné:


Na základě úspěšného splnění výše uvedených požadavků je vystaveno oprávnění obsluhy pracovních plošin. Pro potřeby zaměstnavatele je vedena prezenční listina s osnovou školení.

Ukázka prezenční listinyUkázka průkazu pro obsluhu pracovních plošinDruhá část prezenční listiny