Záhlaví

Revize jeřábů a zdvihacích zařízení, školení jeřábníků a vazačů

Vítáme Vás na stránkách o jeřábech a zdvihacích zařízeních. Chtěli bychom využít tohoto prostoru nejenom pro profesionální nabídku našich služeb a řešení legislativní náplně, ale i pro další zajímavé události z této oblasti jako třeba diskuze o konkrétních situacích při provozu, při nehodách atd. Pro tyto účely můžete nahlédnout do sekce zajímavosti a pro lepší komunikaci přímo s Vámi nám rovnou zanechejte zprávu či dotaz v našem diskuzním fóru. V případě, že máte jakékoliv dotazy, neváhejte využít náš online chat.

Naše služby

Ikona školení Ikona revize Ikona Systému bezpečné práce
ŠKOLENÍ
Provádíme nová i opakovací školení jeřábníků, vazačů, obsluhovatelů plošin a školení dalších obsluh zdvihacích zařízení jako jsou hevery, hydraulické zvedáky, mechanická zdvihadla, atd. Součástí našich školení je i proškolení pracovníků pro speciální závěsné prostředky.
REVIZE
Mezi naše další základní činnosti patří revize jeřábů, revizní zkoušky jeřábů, prohlídky (revize) pracovních plošin, prohlídky (revize) nevyhrazených zdvihacích zařízení, inspekce těchto zařízení, zvláštní posouzení, zkoušky před uvedením do provozu, ověření typu a individuální ověření vázacích prostředků a další.
SBP
Jsme připraveni pro Vás zpracovat Systém bezpečné práce přesně podle současných legislativních požadavků a podmínek vycházejících z Vaší činnosti. V rámci SBP provádíme i školení pověřených a kompetentních osob.
Tlačítko objednat Tlačítko objednat Tlačítko objednat

Školení

Školení jeřábníků a vazačů, školení obsluhy pracovních plošin a jiná školení v oblasti zdvihacích zařízení provádíme na základě dlouholetých zkušeností v tomto oboru. Pro pracovníky je připravena spousta studijních materiálů, které se týkají zdvihacích zařízení a bezpečnosti práce. Po úspěšném složení teoretického testu a praktického přezkoušení se zdvihacím zařízením obdrží pracovníci jeřábnický a/nebo vazačský průkaz nebo průkaz obsluhovatele plošin a doklad o přezkoušení spolu s prezenční listinou ze školení. Nový uchazeč v rámci školení jeřábníků a vazačů nebo školení obsluhy pracovních plošin musí absolvovat praktický zácvik se zdvihacím zařízením pod vedením zkušeného pracovníka (min. 2 roky praxe) a doložit zdravotní potvrzení pro konkrétní činnost se zdvihacím zařízením. Další podrobnosti...
Samozřejmostí jsou velmi výhodné podmínky pro organizace s více pracovníky a při uzavření dlouhodobé smlouvy s naší firmou. Další podrobnosti...

Revize a inspekce

Revize zdvihacích zařízení a revize jeřábů jsou důležitou prohlídkou pro bezpečnost práce. Při provádění revizí zdvihacích zařízení kontrolujeme celkový stav zdvihacího zařízení zkoušením s těžkým břemenem, jenž o něco převyšuje povolenou nosnost. Další podrobné požadavky pro revize jeřábů nebo revize zdvihacího zařízení najdeme v manuálu pro obsluhu zdvihacího zařízení, údržbu či provoz.
Revize zdvihacích zařízení nebo revize jeřábů provádíme na přání zákazníka v domluveném termínu. Jsme schopni zajistit i vypracování nové průvodní dokumentace zdvihacího zařízení. Další podrobnosti...

Systém bezpečné práce

Systém bezpečné práce by měl obsahovat a stanovovat rozdělení veškerých odpovědností a činností pří provozování zdvihacích zařízení. Při zpracování vycházíme z konkrétního provozu Vaší organizace, kdy je nutné určit, jmenovat a vyškolit osoby, zodpovědné za provoz, údržbu a kontrolu. Dále je nutné navrhnout veškeré činnosti pro vázání břemen a pro práci s jeřábem a stanovit rizika pro tyto činnosti.
Díky našim znalostem a zkušenostem nabízíme toto řešení i pro malé organizace nebo živnostníky za velmi výhodných podmínek. Probíhá formou konzultací přímo na pracovišti. Další podrobnosti...

Historie jeřábů

Od kolébky současné civilizace až do začátku průmyslové revoluce využívalo lidstvo ke stavbě svých historických monumentů a ke zdvihání obrovských břemen pouze lidské síly, organizačních dovedností a velice chytrých zařízení. Ze společenského hlediska je zajímavé, že Řekové a později Římané používali pro stavby svých monumentálních staveb spíše malé skupinky zkušených pracovníků. Kdežto autokratické společenství ve starém Egyptě nebo Asýrii se spoléhalo spíše na masivní sílu co největšího počtu pracovníků. Více informací...